0
محتوای امتحان میکروتیک
مدرک MTCNA کارشناس میکروتیک

کلاس آموزش میکروتیک MTCNA آنلاین

کلاس آموزش میکروتیک MTCNA آنلاین مرکز آموزش میکروتیک, نماینده رسمی میکروتیک در ایران, در نظر دارد در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹ الی ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹ دوره آموزش میکروتیک MTCNA مطالق با سرفصل رسمی میکروتیک برگزار نماید. مدرس این دوره آموزشی ...