0
محتوای ویدیو آموزش میکروتیک
آموزش وینباکس Webfig و Mobile App در میکروتیک

آموزش میکروتیک – Winbox و Webfig در میکروتیک

آموزش میکروتیک - وینباکس Winbox و Webfig وب فیگ میکروتیک در این ویدیو آموزش میکروتیک با شیوه کار و برقراری ارتباط گرافیکی با دستگاه میکروتیک آشنا می شوید. دستگاه میکروتیک به سه روش گرافیکی قابل مدیریت  کانفیگ میباشند. در روش ...
آموزش API و Console میکروتیک

آموزش میکروتیک – API و Console در میکروتیک

آموزش میکروتیک - API و Console در میکروتیک در این ویدیو آموزش میکروتیک با شیوه برقرار ارتباط با دستگاه میکروتیک بوسیله API و کنسول Console آشنا خواهید شد. متد های API و Console دو روش در کنار Telnet و SSH ...
آموزش Telnet و SSH میکروتیک

آموزش میکروتیک – Telnet و SSH به میکروتیک

آموزش میکروتیک و شیوه استفاده از Telnet و SSH به میکروتیک در این ویدیو آموزش میکروتیک با شیوه استفاده از پروتکل های Telnet و SSH آشنا خواهید شد. پروتکل های Telnet و SSH دو روش مرسوم برای کانفیگ و مدیریت ...
چطوری میکروتیک را کانفیگ کنیم ؟

آموزش میکروتیک – چطوری میکروتیک را کانفیگ کنیم ؟

آموزش میکروتیک - چطوری میکروتیک را کانفیگ کنیم ؟ در این ویدیو آموزش میکروتیک شیوه کانفیگ کردن دستگاه میکروتیک را یاد خواهید گرفت. بطور کلی کانفیگ میکروتیک به دو روش صورت میگیرد. روش اول استفاده از متد های گرافیکی و ...