0
محتوای کانفیگ میکروتیک
آموزش وینباکس Webfig و Mobile App در میکروتیک

آموزش میکروتیک – Winbox و Webfig در میکروتیک

آموزش میکروتیک - وینباکس Winbox و Webfig وب فیگ میکروتیک در این ویدیو آموزش میکروتیک با شیوه کار و برقراری ارتباط گرافیکی با دستگاه میکروتیک آشنا می شوید. دستگاه میکروتیک به سه روش گرافیکی قابل مدیریت  کانفیگ میباشند. در روش ...