0
محتوای API و Console در میکروتیک
آموزش API و Console میکروتیک

آموزش میکروتیک – API و Console در میکروتیک

آموزش میکروتیک - API و Console در میکروتیک در این ویدیو آموزش میکروتیک با شیوه برقرار ارتباط با دستگاه میکروتیک بوسیله API و کنسول Console آشنا خواهید شد. متد های API و Console دو روش در کنار Telnet و SSH ...